‘Elas pintan moito’ en Amoeiro

CEIP Ramón Otero Pedrayo Rúa Piñeiral, 2, Amoeiro

"Elas pintan moito" é unha sesión de contos baseada na obra de diferentes pintoras e nos elementos que as inspiraron. Abórdase a cuestión da igualdade entre homes e mulleres en […]