‘Elas pintan moito’ na Coruña

CEIP Torre de Hércules Rua Alcalde Sanjurjo, 4A, A Coruña

"Elas pintan moito" é unha sesión de contos baseada na obra de diferentes pintoras e nos elementos que as inspiraron. Abórdase a cuestión da igualdade entre homes e mulleres en […]

‘Elas pintan moito’ na Coruña

CEIP Torre de Hércules Rua Alcalde Sanjurjo, 4A, A Coruña

"Elas pintan moito" é unha sesión de contos baseada na obra de diferentes pintoras e nos elementos que as inspiraron. Abórdase a cuestión da igualdade entre homes e mulleres en […]